page_banner

novice

Zmanjšanje uvoza oblačil v ZDA v oktobru je povzročilo 10,6-odstotno povečanje uvoza na Kitajsko

Oktobra se je padec uvoza oblačil v ZDA zmanjšal.Količinsko se je medletni upad uvoza za mesec zmanjšal na enomestno številko, medletno za 8,3 %, kar je manj kot septembrskih 11,4 %.

Preračunano po količini je medletno zmanjšanje uvoza oblačil v ZDA oktobra še vedno znašalo 21,9 %, kar je nekoliko manj kot septembra, ko je bilo 23 %.Oktobra se je povprečna cena na enoto uvoženih oblačil v ZDA medletno znižala za 14,8 %, kar je nekoliko več od 13 % septembra.

Razlog za zmanjšanje uvoza oblačil v ZDA so nižje vrednosti v enakem obdobju lani.V primerjavi z istim obdobjem pred pandemijo (2019) se je obseg uvoza oblačil v ZDA oktobra zmanjšal za 15 %, obseg uvoza pa za 13 %.

Podobno se je oktobra obseg uvoza oblačil iz ZDA na Kitajsko medletno povečal za 10,6 %, medtem ko se je v enakem obdobju lani zmanjšal za 40 %.Vendar se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 obseg uvoza oblačil iz ZDA na Kitajsko še vedno zmanjšal za 16 %, vrednost uvoza pa za 30 %.

Glede na rezultate zadnjih 12 mesecev so Združene države zabeležile 25-odstotno zmanjšanje uvoza oblačil na Kitajsko in 24-odstotno zmanjšanje uvoza v druge regije.Omeniti velja, da se je količina uvoza na Kitajsko zmanjšala za 27,7 % v primerjavi z 19,4-odstotnim zmanjšanjem v enakem obdobju lani zaradi znatnega padca cene na enoto.


Čas objave: 27. december 2023